WM-Form Arazi Şekillendirme Çözümü

İster yetiştirici ister hafriyatçı olun, Trimble® WM-Form™ arazi şekillendirme çözümü, verimsiz tarlaları düzeltmenize yardımcı olur – aynı zamanda da hafriyat maliyetini kontrol altında tutar ve toprağın değerli üst tabakasının bozulmasını en aza indirir.

Özellikler

 • Tarlaları tekli veya çoklu tesviyelerle en uygun şekilde düzleştirin ya da özel tesviye kullanarak veya çoklu menteşe ile düzleştirin
 • Suyu istediğiniz yöne ya da hendek veya mevcut drenaj sistemi gibi bir doğrusal yapıya doğru tahliye edin
 • Yüzeyi karıkla sularken kolaylık sağlama amacıyla çok yönlü değişken eğim tasarımları oluşturun
 • Bölge çizgileri oluşturun ve her bölgeyi ayrı tasarlayın
 • Tarla için birden fazla tasarım varyasyonu oluşturun ve sonra bunları 3 Boyutlu görünümde orijinal topoğrafya ile karşılaştırın
 • 2 Boyutlu yarma/dolgu tahminleri ve raporları oluşturun

Arazi Alanınızı Optimize Edin

Sorunlu alanları en kısa sürede üretime geçirirken aşağıdakileri de yapabilirsiniz:

 • Daha çok dönümü tarımsal kullanıma açma
 • İdeal su dağıtımı ve drenajı sağlama
 • Toprağın değerli üst katmanının zarar görmesini en aza indirme
 • Erozyonu azaltma ve suyu etkili bir şekilde yönlendirerek su baskınını en aza indirme
 • Daha tek düzen üretim oluşturma ve verimi artırma

WM-Form mevcut konturların en iyi şekilde kullanımına, her bir ürünün su ihtiyacına ve hatta özel tarım uygulamalarına göre değişken şekilli tarlalar ve topoğrafya tasarlamanıza olanak tanır.

Kusursuz ve tepeden tırnağa çalışan bir iş akışı olarak, WM-Form makine üzerinde tarla ölçümü yapmanızı, topoğrafyayı analiz etmenizi, bunlara uyumlu bir dizayn oluşturmanızı, hafriyat raporlarını ve kontrol dosyalarını dışa aktarmanızı ve arazi şekillendirme işlemleri gerçekleştirmenizi sağlar. WM-Form yazılımı ayrıca hafriyat hacmine dair tahmin oluşturmak ve müteahhitler için ayrıntılı proje teklifleri hazırlamak için kullanılabilir.

Ölçme

 • Trimble WM-Topo™ ölçme sistemini, FmX® Entegre Ekranını veya TMX-2050™ ekranını kullanarak 3 Boyutlu tarla verilerini kolayca toplayın

Analiz

 • Verimi sınırlayan yüzey problemleri için WM-Form yazılımında topoğrafik verileri analiz edin

Tahmin

 • Yeni tasarımı hafriyat hacimlerini tahmin etmek ve proje teklifi oluşturmak için kullanın

Tesviye ve Şekillendirme

 • Trimble FieldLevel II sistemiyle tarla tasarımını bir makine kontrol modeli olarak kullanarak yeni tarlaya eğim verin

Doğrulama ve Yönetme

 • Gelecekteki bakım veya drenaj yönetimi projeleri için Trimble WM-Topo ile yeni tarlanızın gerçek konturlarını haritalayın

İlgili Ürünler

Haydi Başlayalım

Bir yandan boşa giden girdilerden tasarruf sağlayarak üretkenliğinizi ve kârlılığınızı artırırken diğer taraftan ekim ve tohumlama operasyonlarınızı geliştirmek için Trimble’ın kanıtlanmış hassas tarım teknolojilerinin gücünü tecrübe edinin.

Nereden Satın Alınır