Toprak Bilgi Sistemi (SIS)

SIS sistemi, gelişmiş sensörleri kullanarak akıllı hedefleme yapar ve jeolojik işlem algoritmaları kullanarak yüksek çözünürlüklü, doğru toprak bilgisi ve topoğrafik bilgi üretir. Toprağın fiziksel ve kimyasal karakteri hakkında daha detaylı bilgiler sağlayarak (tarla üzeri uygulama sonuçlarının toprak üzerindeki etkilerini göstererek), SIS tarladaki sorunlu noktaların çeşitli zorluklarıyla başa çıkmaya yönelik daha etkili çözümlere olanak verir.

Çiftçilere Temel Faydaları

  • Her tarla için toprağın dokusu, toprağın sıkışma durumu, kök bölgesi derinliği, nem tutma, nem varlığı ve toprak verimliliği gibi detaylı toprak nitelikleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olun.
  • Tarlanın yüzeyinin 48 inç (122 cm) derinliğine kadar toprak analizini 3 Boyutlu olarak görün.
  • Güvendiğiniz danışmanla birlikte çalışarak bitki büyümesini maksimize etmek için toprak haritasından değişken oranlı uygulama haritaları oluşturun.
  • Akıllı sulama kararlarını teşvik eden güçlü bir veri birikimine erişin.

SIS Haritası Türleri

SIS, aşağıdakiler dahil birçok fiziksel ve kimyasal toprak özelliği için hassas 3 boyutlu toprak analizi sunar:

  • Kök bölgesi derinliği
  • Toprak dokusu (kil, kum, kaba parçalı içerik)
  • Nem tutma kapasitesi
  • Sıkışma ve oturma özellikleri
  • Makro ve mikro besin maddesi düzeyleri
  • Tuz ve toksisite yoğunlukları

Neden SIS'ye İhtiyacınız Var?

Neden #1 – Ürün Kalitesini İyileştirme

SIS, yetiştiricilere bitki sağlığını optimize etmek ve genel ürün kalitesini iyileştirmek için ihtiyaç duydukları araçları sağlar. Bir tarladaki bitki materyali tek düzen olabilir, ancak bu ürünlerin yetiştiği topraklar aynı verimlilikte olmayabilir. SIS ile yetiştiriciler bir tarla içindeki değişkenliği değerlendirebilir ve farklı bölgelere gerekiyorsa farklı işlem uygulayabilir, böylece de tarlanın tamamında kaliteyi mümkün olan en yüksek dereceye çıkarabilir.

Neden SIS'ye İhtiyacınız Var?

Neden #2 – Düşük Verimli Alanlarda Üretimi Artırma

Ne kadar çaba gösterilse de vasat altı tarla kısımları en tecrübeli yetiştiricinin bile canını sıkabilir. Verimin artmasını engelleyen sebepleri tespit eden SIS, bu alanları 'düzeltmek' için kullanılan deneme yanılma aşamalarını ortadan kaldırır. Bu alanların üretim standartlarını yakalamasını neyin engellediğini tespit edin ve tarladaki tüm alanları maksimum yetiştirme kapasitesine çıkaran bir strateji tasarlayın.

Neden SIS'ye İhtiyacınız Var?

Neden #3 – Su ve Gübre Kullanımını Optimize Etme

SIS, pahalı girdilerin verimli kullanıldığından emin olmanızı sağlayacak uygulamaları kullanır. SIS verilerini kullanan yetiştiricilerin artık en küçük ortak paydaya göre işi yönetmeleri gerekmez. Bunun yerine, düşük verimli alanların daha yüksek verim ve kaliteye ulaşmasına yardım etmeye odaklanarak mevcut doğal yapıda yer alan kıymetlerden yararlanabilir ve aynı zamanda yüksek verimli alanlarının potansiyelini en üst düzeye çıkarabilir.

İlgili Ürünler ve Çözümler